Evaluering

Bevillingsgiverne vil kontrollere om midlerne er anvendt til det, som de er bevilget til, og om målene er nået. De ansvarlige for projekterne og projektmedarbejderne har behov for at dokumentere resultater. Erfaringerne skal samles op med henblik på forbedringer af det fremtidige arbejde.

Hvis evaluering ikke blot skal være et nødvendigt onde, skal evalueringen være af en sådan kvalitet, at den kan danne baggrund for udvikling og læring.

Bifrost tager udgangspunkt i det konkrete projekt og designer en evaluering, der både opfylder de lovgivningsmæssige krav, som bevillingsgiverne stiller og de projektansvarliges behov for en ekstern sparring, som rækker ud over det konkrete projekt.

  • Fik I gennemført det I ville?
  • Havde indsatsen den forventede virkning?
  • Hvilke metoder virker og for hvilke målgrupper?
  • Hvordan vurderer deltagere og samarbejdspartnere indsatsen?

Aktuelt er Bifrost tilknyttet pilotprojektet Talentspejderne i perioden 2012-15, hvor vi foretager løbende monitorering i forhold til målsætninger, støtte til metodeudvikling gennem bikva inspirerede analyser, effektmålinger og målopfyldelses evaluering.

læs mere