Evaluering

Målopfyldelse

Bifrost tilbyder en evaluering, der belyser:

 • Er målgruppen den forventede?
 • Blev projektet gennemført som planlagt?
 • Blev målene opnået?

Virkningsevaluering

Bifrost tilbyder en virkningsevaluering, der belyser:

 • Forventede virkninger af indsatsen
 • Vurdering af hvorvidt virkningen er opnået
 • Vurdering af forudsætninger for resultater

Metodebeskrivelser

Bifrost tilbyder erfaringsopsamling af metoder:

 • Metodebeskrivelser gennem italesættelse af tavs viden
 • Observationer af praksis
 • Interviews
 • Faciliator i forbindelse med erfa-grupper

Brugerevalueringer

Bifrost tilbyder evalueringer, der inddrager brugere og samarbejdspartnere:

 • Fokusgruppe interviews med deltagere og samarbejdspartnere
 • Personlige interviews med samarbejdspartnere
 • Spørgeskemabaserede interviews

tilbage