Integration på arbejdsmarkedet

Bifrosts viden om integration på arbejdsmarkedet strækker sig fra ledige akademikere til udsatte grupper.

  • Systematisering af eksisterende praksis
  • Fokusering og nyudvikling af metoder
  • Brugerinddragelse som led i en udviklingsproces
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere
  • Normer på arbejdspladsen
  • Virksomheders ansættelse af unge
  • Formidling af viden i form af spil
  • Integration af udenlandske medarbejdere

Se eksempler:

Få hånd på praksis
- guide til indslusning
på virksomheder

- det håndgribelige produkt af et treårigt modelprojekt på Grundfos.

Ledige akademikere i små og mellemstore virksomheder - hvordan? Sådan!

Livline for små og mellemstore virksomheder, der vil påtage sig et ansvar for ledige, der ikke umiddelbart kan honorere arbejdsmarkedets krav. Se www.projekt-livline.dk

Spil Kong Gulerod – spil på mobil og PC for unge om normer på arbejdsmarkedet og jobsøgning.

Kollegahjælp
- film om det danske arbejdsmarked, test dig selv, dansk på arbejde og værd at vide. Oversat til tysk, engelsk og polsk.
- portal med information om det danske arbejdsmarked for udenlandske medarbejdere for metalområdet.