Produkter

Bifrost har viden og erfaring inden for aktivering af ledige, integration og danskundervisning for indvandrere og flygtninge.

Analyser
- af målgruppen, anvendte metoder og arbejdsgange, brugeranalyser

Se eksempler:
Akademikere i små og mellemstore virksomheder - Hvordan? Sådan!
- rapport
- folder til virksomheder
- folder til konsulenter
Virksomhedens sociale engagement, afklaring og integration af udsatte grupper
- rapport
- folder

Notat - Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet.
Link til www.projekt.livline.dk

Normer på arbejdsmarked - Jobsøgning, ny i job, på job - formidlet som spil til unge.
- www.spilkonggulerod.dk
- om Kong Gulerod, brugerinfo, analyser bag

Metodeudvikling
Udvikling af redskaber, afprøvning og formidling

Se eksempler:
Redskaber til arbejdsrettet danskundervisning
- rapport
Få hånd på praksis - guide til indslusning i virksomheder - rapport

Evaluering
- mål opfyldes, virkningsevaluering, metodebeskrivelse og brugerevaluering

Se eksempler:
Slutevaluering af socialfonds projekt Innovation-Østjylland - rapport
Athene evalueringsrapport - rapport

Udvikling af undervisningsmateriale
Se
Kollegahjælpwww.kollegahjælp.dk
Kong Gulerodwww.spilkonggulerod.dk
Dansk på arbejde - www.dansk-paa-arbejde.dk
Vores fællessprog - www.vfs.dansk.nu