Værdigrundlag

Navnet Bifrost stammer fra den nordiske mytologi. Bifrost er regnbuebroen mellem gudernes og menneskenes verden og er således symbolet for forbindelsen mellem de to verdner. Bifrosts intention er at være broen mellem virkelighed og vision.

Mottoet er derfor: Virkelighed, viden, vision

Bifrost værdigrundlag er:
En vision uden viden om virkeligheden forbliver en vision og bliver aldrig til virkelighed.

Virkeligheden og anvendte metoder skal beskrives og dokumenteres, hvis gode erfaringer skal kunne videreformidles og fortsat udvikles.

Viden er en forudsætning for, at medarbejderne kan gennemføre visionerne.

Visioner, der skal realiseres, må nødvendigvis bygge på en viden om den virkelighed, der ønskes udviklet.

læs mere