Virkeligheden og anvendte metoder skal beskrives og dokumenteres, hvis gode erfaringer skal kunne videreformidles og fortsat udvikles. Bifrost tilbyder:

  • Indsamling og strukturering af erfaringer og viden om anvendelige metoder
  • Italesættelse af tavs viden
  • Evaluering af projekter og udviklingsprocesser
  • Formidling af eksisterende viden inden for området

Viden er en forudsætning for, at medarbejderne kan gennemføre visionerne. Bifrost tilbyder:

  • Analyser af ressourcer og barrierer for implementering af ny lovgivning eller politik
  • Analyser og evalueringer, der integrerer læring og udvikling for medarbejdergrupper og organisationer
  • Efteruddannelse af medarbejdere

Visioner, der skal realiseres, må nødvendigvis bygge på en viden om den virkelighed, der ønskes udviklet. Bifrost tilbyder:

  • Analyser, der inddrager brugere, samarbejdspartnere og medarbejdere og deres opfattelser af virkeligheden
  • Støtte til igangsættelse af pilotprojekter
  • Udvikling af samarbejde mellem organisationer

tilbage