Publikationer

 • Kong gulerod 
  - spil for unge om normer på arbejdspladsen
  Samarbejde – Bifrost, Dansk Metal, 3F, CO-industri; DI, Cadpeople, AARHUS TECH og Undervisningsministeriet. Finansieret af Industriens Uddannelsesfond 2014
  Analyser af normer på arbejdsmarkedet formidlet som spil.
  Analyserne bag
  Brugerinformation
  www.spilkonggulerod.dk
 • Talentspejderne
  Bifrost gennemfører løbende monitorering, brugeranalyser, effektmålinger og evalueringer for Landsforeningen Talentspejderne i forhold til pilotprojektet Talentspejderne i perioden 2012-15.
  www.talentspejderne.dk
  Erfaringsopsamling efter 1. fase
 • Kollegahjælp
  – Informationsportal for udenlandske medarbejdere inden for metal området.
  Samarbejde mellem Bifrost, Dansk Metal, Cadpeople. Finansieret af Beskæftigelsesministeriet. 2011
  Film om det danske arbejdsmarked, spil – test dig selv, værd at vide, dansk på arbejde – mini parlør som spil.
  www.kollegahjaelp.dk
 • Sprogpraktikker & sprogmentorer
  på arbejdspladser

  - Bifrost, MENTOR company, Sprogcenter Midt og CLAVIS i samarbejde med jobcentre og lokale virksomheder, 2010
  4 foldere,
  målrettede foldere til print: praktikant, sprogcenter, jobcenter, virksomhed
 • Projekt livline Redskaber for små og mellemstore virksomheder, som vil ansætte ledige, der ikke umiddelbart kan honorere arbejdsmarkedets krav.
  Bifrost for Det Midtjyske Netværk.
  Notat - Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet.
  20 oftest stillede spørgsmål og svar.
 • Language learning on the job
  - paper, international konference "ICT for Language Learning" Firenze 2009, med støtte fra Lifelong Learning Programme.