Udvikling og efteruddannelse

Udvikling og efteruddannelse hænger sammen. Bifrost tilrettelægger temadage eller længere udviklingsforløb indenfor følgende hovedområder:

  • Danskundervisning og læring på arbejdspladsen
  • Sprogsammenligning og anvendelse af Vores fællessprog
  • Afklaring og indslusning i virksomheder

Undervisningen tilrettelægges ud fra den konkrete målgruppe, institutionens mål og rammer.

Aktuelt eksempel:
I 2010 er der udviklet og afprøvet metoder til sprogpraktikker og brug af sprogmentorer på arbejdspladser i Horsens, Silkeborg og Greve. Udviklingsarbejdet er udført af Bifrost, MENTOR company, Sprogcenter Midt og CLAVIS i samarbejde med jobcentre og lokale virksomheder.
Projektet blev støttet økonomisk af Integrationsministeriet. KL og SEBI har fulgt og støttet udviklingsarbejdet med råd om lovgivning.

Se eksempler på det udviklede materiale HER.